Lesson 1

KurdbыYa Bк Ziman Jо Wekо оSkeleta Bк Go,st E by Nedret Bilici

KURDBЫYA BК ZIMAN JО WEKО ОSKELETA BК GO,ST E

by Nedret Bilici

Зendekо berк, ez li mкvandarоya зend nas ы dosten xwe yкn kevnbыm. Ev camкrd ы hurmк di nav xwe de bi Kurdо nedipeyivоn. Nepeyvоna wan li alоyekо, bi ser de, bi axaftina min a Kurdо jо tinazкn xwe dikirin. Wexta kо tistekо ji hev bixwestana digotin «ji qewlк nedertк ve» filan tistо bide min.

Kurdо ji wan re ewqas xerоb bibы ku, wexta min hejmarкn telefonк bi Kurdо digot, dikenоyan, reqemкn Kurdо gelek kenok didоtin.

Ez ji we dipirsim: Gelo kкmanоya hejmarкn Kurdо ji yкn Tirki зi ye? Werin em bi hevdы re bкjin: Bоst ы зar, pкncо ы pкnc, sкst ы neh… Kanк di van gotinan de ti,stк pкkenok зо ye? Gelo eger ji vк re «kompleksa neteweyо» neyк gotin, wк ji зi re bк gotin? Ti,stк xerab, ev Kurd ji berк ve insanкn «devrimci» ne. Gelo ,sore,sgeri ы kompleks зawa dikarin li kкleka hev bijоn?

Bese, ez ji wan dipirsim, Kurdоtо зi ye wк зaxк? Eger ziman jо here, зi dimоne? Hun ji min bipirsin, зend sloganкn vala dimоnоn. Ew ji bi Tirkо helbet…

Ez disa dipirsim, eger meriv li mala xwe bi Kurdо nepeyive, зawa dikare ji dewletк mekteb ы televizyona Kurdо bixwaze. Ewк dewlet nebкje : «Ew зi dыrыyо ye?»

Berо nuha bi neh-deh salan li bajarк me, Farqоne, her kesо bi zimanк xwe dipeyоvо. Ne tenк li Farqоnк, li Cizоrк, Nusкbоnк, Silopоyк ы gelek ciyкn din… Zimanк Tirkо tenк li daоrкn resmо ы bi Tirkan re dihat axaftin.

Di zarыtоya min da, eger yekо li sыkк bi dikandarоyekо re bi Tirkо biaxafta wк dikandarк jк re weha bigota: «Lawo, ma tu ne kurк filankesк yо, ez bav ы kalк te dinasim, tu bi зi rыyо bi Tirkо diaxifо?»

Yanк axaftina bi Tirkо ,sermekв mezin bы. Wek ku meriv inkara bav ы kalen xwe, rehкn xwe ы huviyeta xwe bike.

Heft xwelо li serк «bajarо» yкn me yen nы be. Кdо di nav malкn xwe de ы bi zarukкn xwe re jо bi Tirkо diaxifin.

Ziman, kвkilк huviyeta neteweyо ye. Kurdк bк ziman, ji alоyк huviyeta xwe ve, wek qalikк vala ye, wek gыzeka pыз e.

KURDBЫYA BК ZIMAN Jо WEKО ОSKELETA BК GO,ST К, dibe xwelо. Li ber bayк belav dibe. Wenda dibe.

.

Nedret BiLiCi, ROJNAME

[ Prepared by Rozan Nas]

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top
Translate »