О нас

REWSA KURDEN EZIDI LI DEWLETEN QAFQASYA

ImageSeda qоz ы xort ы malbatкn mezin-piзыk dibin Yahova. Mоna diza ы gura dikevine nava miletк me dixapоnin ы wan bi pera dikin Yahova, di nava кzоdiyan de propaganda dikin, dibкjine кzоdiya werin ser dоnк heq. Ev jо leystika yahudiya ye. Ew bi perк xwe dikin, ne ku ji boyо xwedк dikin, ji boyо miletк xwe zкde bikin. Belк pezк bкxweyо ы bкxwedan, miletк bкrкxistin bкserо ы bкsivan halк wо ev e. Bi propagandayк xwe, bi zorк xaзa dixin sitыyк qоz ы xortкn me, bi xaзa dibin xwedкnas. Lк em ji van xayinк xwe ы wan yahovayк xwedкnenas re dibкjin, hun bi van leystikкn xweyо gemarо nikarin bi ser bikevin. Hоn navк yahova tinebы ы kes neзыbы ser зiyayк Sоna bi xwedк re ne axifо bыn, kalikк kurdan yanо ezdayiya beriya Musa bi sedк salan xwedк nas dikirin.

К hоn di dema Mitra de yanо rojperesta ы.xweda, Ezda, Meda ы heta Zerdest ы Zend Avesta hebы. Lк belк her зiqas hun nы bin jо, ola ezdayiya, olekк зi be, оnkar nake, hыrmeta me ji hemы olan re heye. Lк hun nikarin dоnк me bк qоmet bikin, em yek jо bimоnin emк ola xwe piparкzin. Hin xayinкn me diзin dibin Yahova ы tкn ji me re dibкjin, hun li pey cinika diзin ы dibкjin кzоdо ne kurd in. Emjо, ji wan re dibejоn; hun karin xwe bifоrosin lк hun nikarin me bixapо nin. Eskere ye hinek ji wan nezan in ы hinek jо noker in.

Lк belк em ji miletк xwe re dibкjin leystikк li hemberо miletк me zaf in, em xwe nas bikin. Li dоroka xwe vegerin, xwe birкxistin bikin. Em heta niha зiqas bкxwedо ы bкxwedan mabinjо, оro xwediyк me hene, emк зima ji boyо xelqк bкn kustin ы bifоkirin, em кdо ji boyо xwe bкn kustin ы bifоkirin. Bк rкxistinо mirin e. Eger em mоna bexekо bкxwedо bimоnin her kes wк ji me feyde bibоne, lк em ji xwe tu feydк nabоnin.

Minak gelek esiretкn kurdкn кzоdо hene ku nоvо hatine Ermenistan ы Gurcistanк ы nоviyк din li bakurк welкt mane ы ji bкgavо misilmantоpejirandine. Hinekji navкn asоretкn Ermenistan, Gurcistan, Ukrayna ы Kazakistan ev in: Hesina, Rojika, Zuxurya, Bela, Mixaоla, Coxresa, Mamresa, Resa, Ulikiya, Mamtaca, Isadiza, Qerika, Wutiya, Dasina, Usasanya, Siturkiya, Kasaxa, Cоla, Sipika, Ankosa, Serqiya, Bendura, Menda, Masaka, Pоvazо, Mende Sora, Semsika, Musika, Servaniya, Kelkota, Budiki, Budiya, Remosa, Mоranka, Berava, Dawidiya, Receba, Gelоka. Ne ku em esоra mezin bikin, em dixwazin hinek rastо bкne dоtin. Nоvо bыna оslam nоvо mane кzоdо.

Pewоst e em rastiya koзberiyк bi kыrahо li ser bisekinin ы bibоnin. Ji bo ku em xwe bi rкxistin bikin ы karк dikeve ser milк me em bi cih bоnin ы li xwe xwedо derкn. Jiyaneke bк rкxistin mirin e ji bo me. Кzоdatо tenк bi gotin ы esоretо nayк parastin. Rastо i ji me dixwaze, divк em wк bikin. Koзberiya кzоdiyкn ji dewletк Qafqasya ы кzоdiyкn hatine Ewrыpa ы qutbыna wan ji welкt, mоna dareke ku ji kokк ve bк qutkirin, rihк wк hisk dibe. Eger em ber xwe nedin, кzоdiyкn li xerоbiyк wк demeke dirкj nikaribin xwe biparкzin. Nыbыn ji bo кzdatiyк girоng e ы pкwоst e.

Lazim e em destк xwe biavкjin кzоdi yкn Qafqasyayк. Xelq bыye mоna gura ы me dixwin, tune dikin, dihelоnin ы me ji me didizin. Pкwоst e ezdatо bi aqil bк parastin ы bк mesandin. Divк кzоdatо li gorо armancк кzоdatiyк bк mesandin. Кzоdо marjоnal bыne ji armancкn xwe dыr ketine. Pкwоst e em nыbыnekк di nav xwe de к bikin. Armanc ы daxwazк me zelal ы vekirоbin. Yek, кzоdatiyeke bк welat зкnabe. Dido, kadroyк кzоdatiyк girоng e rastiya ol ы netew, зandк bi civakк bidin famkirin. Sisк, кzоdо ne tenк bi nav кzоdо dibin, bi emelк xwe li кzоdatiyк ы dоrokк xwedо derкn. ar, li xerоbiyк rкxistina xwe xurt bikin ы ji bo tola heftк ы dы fermana bк rakirin, rihekо welatparкzо bк зкkirin ы berк me li welat be. Pкnc, li gor daxwaz ы pкwоstiya civakк ы demк nыbыn an jо reform bкne зкkirin. Ses, lкkolоn bi kыrayо li ser кzоdatiyк ы li ser zerdestiyк bi giranо bкne mesandin. Heft, ji bo кzоdiyк li xerоbiyк dijоn YEK tedbоrк pкsiya helandinк bigire ы tкkiliyк xwe bi кzоdiyкn welat re зкbike ы li gorо pкwоstiya civakк pirtыk ы kovarкn bi gelek zimanкn cur bi cur derxоne. Hest, bi taybetо ji bo кzоdiyкn dewletкn Qafqasyayк pкwendiyкn xwe xurt bike ы konferansan зкbike. Hemы tedbоrк li hemberо helandinк bкne girtin ы leyistikк li ser кzоditayк bкne vala derкxistin.

Divк кdо em xwe fкr bikin. зima em hewqas li cоhanк belav bыne, ma ev qedera me ye, em ji xelkк re wek mih lк ji hev re mоna kкr ы penоr in. Ehmedк Xanк ha dibкje: Em ji xelqк re gul in lк ji xwe re jahr in. Rast e ji boyо xwe em bi hev ы din bawer nakin. Lк yekо xerоb ji me re gotinekк bкje, ne rast be jо em rast dibоnin, baweriya me miletк kurd bi hev nayк. Ev, ji sibeta dijminк ku baweriya me ji hev sikandiye, ango sedem dijminк me ye. зima em ji xelqк re mкrxas in lк ji xwe re ne tistek in jо. Dijmin bi navк elawitiyк ы ezdatiyк ы misilmantiyк me ji hev ы din pere pere dikin. Her tim bi navekо refekо ji me dixapоnin ы didizin, ma ev yek heta kengо?!

Hinek extiyarк me yк кzidiyк Rusya ha digotin; nкzоkо sed salо зкbы me heta niha du bavк xwe di cihekо de mezel nekirine. Her bavek li welatekо, кdо em nizanin emк bi kur ve herin. Tenк rкyek ji me re maye, em herin xwe bavкjin behrк. Кdо li dinya din jо em nema karibin hev bibо-nin. Gelo emк зawa bersiva kal ы bavк xwe bidin. Gelo kо gunehkar e. Sedemкn van dilкsandina ы koзberiyк i ye? Кdо divк em gunehkariya xwe jо bibоnin, miletekо bк cih ы bк war bimоne ы cih ы warк wо xirab bibe, bк guman ew miletк tim dibin piyк xelqк de biperiqe. Pкwоst e em periqandin ы koзbertiyк i bi serк me de aniye, bibоnin.

Gelк me ji Kurdistan ы Ermenistan ji Ermenistan ыne Gurcistan ji Gurcistanк ыne Ukrayna ы Rusya, li bajarк Rusya belav bыn. Li bajarкn mоna Krasnadarк, Tambov, Gorkк, Yaroslavya, Sibirya, Mo-skowa ы gelek bajar ы dewletкn din belav bыn. Кdо hevdоtin ы ыyоna ba hev wusa zor bыye. Li ser mezelк miriya jо nema karibin hev bibоnin. Ev perekirin ы belavbыn dibe sedemк tunebыna civakк ы olк ы dоrokк. Sedema vк tunebыna spо, dagirkerк welatк me ne. Pкwоst e gelк me van qirkirin ы qetliamк spо bibоne, ku dagirker an зi bi serк me de anоne. Eger em hоn jо wan qetliama nebоnin, dagirker ы dijminкn gelк me wк hоn gelek xirabiyк bi me bikin ы bi me bileyzin, nкzоkbыnкn Gur-cistan ы Rusya ы hinek dewletкn din pir xeternak in. Ji bo gelк Kurdistan di kыraniya dоrokк de i kirine, оro jо wan leystikan dimesоnin. Ciwanк kurdan digi-rin ы didin tirkan. Ji ber ku ciwanк me xwedо li xwe dertкn, her dem bi pera, bi navк dоna, bi navк demokrasiyк dixwazin gelк me ji hev pere bikin.

Hasan Dutar

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top
Translate »