Карам Анкоси

ELОFBA BONA КZDIYA ЭЛИФБА БОНА ЕЗДЙА

ELОFBA BONA КZDIYA  ЭЛИФБА БОНА ЕЗДЙАHOLA КZDAК SORE

K’EREMК ANQOSО

RAST Ы З’EP

YA

КZDОYA

Bedоl dihatin ы diзыne,

Kкm bыn alim ы xetxыne,

Lewma ji yek ы du berо nasbыne.

(Qewlк «Qendоlan»).

Ev bedоlк der k’evin,

Ev bedоlк lev k’evin,

Ev bedоlк mкra sik k’evin.

(Qewlк «Кzоd»)

Bi qirarк ayоna dоnк кzdоtiyк qewl, beyоt’ ы di’a-dirozge bi p’eretо nayкne gotinк. Ewa h’emы ji Xezоna Ulmк Sоxadiye ы ji kal-bava da tк. оzna t’u t’erоqekо t’une qewl yan beyоt’a yan di’a-dirozga bкje ы devsк p’era yan p’кsk’кsekо mayоn bistоne. Mala mirоd 72 govek bavк xa da xкr daye pкsiyк wо sкx ы p’оrк qewl yan beyоt’bкj.

Qewl, beyоt’ ы di’a-dirozge bona navк ы xкra Sоxadt tк gotinк.

Зava xкra miriya, usa jо Ulmк Sоxadо-qewl, beyоt1, di’a, dirozge-nayкne firotinк.

Eva tista qirara dоnк кzdоtiyкye ы t’erоq gere xayо оnsaf bоn, xofa Xudк hertim dilк wan da be ы mirin ji bоra wana neзe.

Wan salк dawiyк кzdiya xa ra kirine e’det roja ciniyaz t’esmоlо e’rdк dikin dewsa ku xкra mirо bidin, xкretxanк ve dikin.Ji bоr kirine wekо xкra mirо ы xкretxane yek nоnin ы Xudк qebыl nake. Sкx ы p’оrк mala rairо jо qet derdк vк yekк nak’isоnin, t’ek k’etine derdк nevsa xa.

Iro hine sкx ы p’оr t’enк k’etine derdк malк dihк, bыne xulamokк зend mervк xayоp’ere, dewlemend ы bona k’кfa wan benda qirarк ayоna dоnк кzdоtiyк digivкzin ы ulmк Sоxadо bi wana va dixemlоnоn.

Sed h’eyоf!!!

оro dem hatiye biye Qubildore,
Sikestiyк dоn dikine bore-bore:
«E’zоzк me, bo зi te havкtiye ser me core,
Кzdо wк dertкn ji riya dоnк Ezоdк Sore!

Destк me кzdiya ji Lalisк dыre,

Rastiya dоn me ra biye birоneke k’ыre,

T’erоqк nыderk’etо ser xa dibarоnin nыre,

Rк ы rizmк dоn digivкzin bona k’кfкd

h’izыre.

Ji sкx-p’оra зк bыne зendik qewlfiros,
Xкra mirоda canк xa ra dikin sed car nos,
оmana xa disevitоnin, bыne her cimae’tdos,
Neheqiyк hildine ser situkura xayо bi sыcо,
baqоbos.

Dоn kirine rez, xa datоnine ciyк Rezvanк Jor,

Zanк зend sebeqa, ferza digivкzin devк gor,

Dorк k’om dоbin bendк zinкk’ar ы dewrandor,

Cimae’tк ker ы gкj dikin bi levza:

«Hola Кzоdк Sor!»

Кyо, qewlfiroso, rebeno, diljar,

Sоn ы sayк зima t’ev-hev dikо her саг,

Sifrк xкrк ber k’asк e’siq ы salxiya dike zar,

Bi k’кfa xa betal dikо sureta sоnкye heq ы bar

Nanк t’ebirk’ola nevsк k’ubar ra зima dikin qurban,

Xкre’txanк ve dоkin, rewsa xкrк ji we diзin bоran,

Ser sifra xкrк sкx ы p’оr rыtinкn her jorк joran,

Qet nabкjin mirоd wк зa derкn bin mesrefa ha giran.

SОKОR XUDК RA EZ КZDОME

SER P’ISKA КZDA, SEMS,

MELEK TAЫS SEKINОME

P’irtыkxana кzdiya №8

T’ilbоs 1998

ELОFBA BONA КZDIYA ЭЛИФБА БОНА ЕЗДЙА

LATОNО

ЛАТИНИ

KОRОLО

Урьси

LATОNО

ЛАТИНИ

KОRОLО

Урьси

1

А а

А а

21

N n

Н н

2

В b

Б б

22

O o

О о

3

С с

Щ щ

23

P p

П п

4

З З

Ч ч

24

P’ p’

П п

5

З’ З’

Ч’ ч’

25

Q q

Q q

6

D d

Д д

26

R r

P p

7

E e

Э э

27

R’ r’

P’ p’

8

E’ e’

Э’ э’

28

S s

C c

9

К к

Е е

29

S s

Ш ш

10

F f

Ф ф

30

T t

T t

11

G g

Г г

31

T’ t’

T’f’

12

H h

Н h

32

U u

Ц ц

13

H’ h’

Н’ h’

33

Ы ы

Y y

14

I i

Ь ь

34

V v

В в

15

О о

И и

35

W w

W w

16

J j

Ж ж

36

X x

X x

17

K k

К к

37

X’ x’

X’ x’

18

K’ k’

К к

38

Y y

Й й

19

L l

Л л

39

Z z

З з

20

M m

М м

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top
Translate »