Грузия

LI BAJARE T’IBILISE DIWANA DIN YA EZDIYAN AVA BU

LI BAJARE T'IBILISE DIWANA DIN YA EZDIYAN AVA BUDi serbajarк dewleta Gurcistanк T’ilbоsк da ji zemanк kemn da dкrкn olкn (dоnbawariyкn) cыre-cыre binga xwe зк kirine. Оro, peyо belav bыna Sovкtistanк, pirsa dоnbawariyк zor derk’ete holк ы dest pк kirine dкr-mizgevtan зк dikin, konfкrans, sкmоnar, rasthatinкn micкvircn dоnan зк dibin ы dewlel-dоwun jо qedir ы h’esabк wan zкde digirin ы cоyк wan. datоnine serк jore.

Nоsanкn wan, xaniyкne’babeiкn wanhene ы siyaneta wan zedetire. Xкncо wк yekк, saziyкn dоn k’omekeke mezin didine rezк xweyо belengaz, кxsоr, nexwes ы feqоran. Bi riya dоnh’ebandinкt’if’aq, net’eveh’izо, welatevоnо, bоr-bawarо p’ir pкs dik’eve ы heryek dibe xweyк mafк (heqк) xwe.

T’enк кzdо deft’era t’u kesо da t’unene. Ne heqк dоnк me tк xweyо kirinк, ne jо heqк mileiiya me. Heqa sale em li T’ibоlоsк dijоn, lк me nikarbы nоsanekо xwe, qubekо xwe (ziyaret) li vir зк kira ы dora wк k’ilоsк t’ op bana, xwe nas kira ы xwe xelqк r’a bida nas kirinк. Bкз’ar Q bкоmk’an mane. Dоnh’ebandina кzdоtоyк jо di navme da p’ir sist, zeyоf ы p’erоsan biye. Кzdiyan gele ferzкn dоnк xwe ji bоra kirine, e’detк xwe ы ola (dоnк)xwe digivкzin, diзin digоhоjne dоnк xerоb, p’irкn zкde dibоne yкx’ovоst, p’arek digоje dкra gurca, p’arek dоgоhоje k’ilоsa ыrisa, k’at’olоka ы yen mayоn. Sкx-p’оrкn кzdiyan t’erka mirоdкn xwe didin ы k’o.з’dikin diзine welatк xerib. оmana xwe disewitоnin.

H’alк кzdiyкn Tilbоsк оro p’tr girane. Pкsk’et ы dilsevatкn кzdiyan her tist hildane serh’esaba ы bona ku кzdiyan ji h’elandinк zevt kin, dоnbawariya xwe r’a xweyо derk’evin, wckо кzdоtayо jо tкk’eve deft’er-k’itкba Ci siyaneta wan be girtinк. bal hev i’op dibыn ы dilsevatо derheqa rewsa xweye зetin be’s dikirin.Civоneket’erоqкnкzdiyкn bajarк T’iblоsк roja 15 meha зileyк sala 2002 jо зк bы. Dоndarкn кzdiyan, sikestiyкn dоnк xwe p’ir ser pirsa sikilк кzdоtiyкye neqenc sekinоn ы armancкn xwe pкjda k’isandin ы xweziyкn xwe diyar kirin.

Derheqa ava kirina saziyeke dоnо bona кzdiyan ы k’ara hebыna saziya wк cыreyо кzdiyкn Gurcistanк r’a K’eremк Anqosо p’ir p’eyоvо ы siro vekir. Axriyacivоnк sкxan ы p’оran ser nкta K’eremк Anqosо pкjda k’isandо, sozк wо qebыl kirin ы qirarek der xistin wekо li vir hada, bona кzdtyкn Gurcistanк Dоwana dоn ya кzdiyкn Gurcistane tк ava kоrinк. Dоwana dоn ya кzdiyan wek dкrкn xaз’p’arкzan (mesоhо), yahudiyan (cihыa), bisirmanan, ermeniyan, asoriyan, kat’olоkan wк k’arк xwe bimesоne ы heqк кzdiyatо bip’arкze. Zutreke Dоwana dоn wк civоna xweye f’ire derbaz ke ы serwкrtiya Dоwana dоn bibijкre. Ser ciyк k’atibк Dоwana dоn sкx T’кngоzк K’amil sкxк Semsa we’delо hate bijartinк.

Xitimiya civоna t’erоqкn кzdiyan bona ava kirina Dоwana dоn sкx Xeloк E’lо sкxк Semsa (Bavkо) dia’ «T’erqоn» got ы ava kirina Dоwana dоn pоroz kir.Sыretк civоna bona ava kirina Dоwana dоn ser qasкta vоdкoyк t’imamо haiiye k’isandinк. Civоn p’irbalk’кsbыыhevask’aitderbaz bu.

Ax’ir be te r’a Dоwana dоn ya кzdiyкn Gurdstanк!

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top
Translate »