История

XAS-XATUNA KURMANCIYE

Firоca Hecо 19 avgыstк sala 1932-a li Yкrкvanк ji dоya xwe bыye.Pey kutakirina dibistana rыsо , ew Оnstоtыta Yкrкvanкye doxtirоyкda tк qebыl kirinк. “Sikir vк gavкra, Firоca min bы xwendekara Оnstоtыta doxtiryк”,- Hecоyк Cindо wк salк rojnоsa xweda nivоsоye.Sala 1956-a Firоce ew Оnstоtыt serfinyazо xilaz dike ы dibe doxtira kurde pкsin. Dura, Firоca Hecо зawa doxtira zara polоklоnоkayкda derbazо ser kar dibe.Sala 1960-о bona xebata berbiзav ew bi “Hurmetnema sкwra bajarк Yкrкvanк” tк rewakirinк.


Pasк Firоca Hecо ordоnatыrayкda tк qebыlkirine ы pey kutakirinкra — ji sala 1963-a heta sala 1993-a Kafкdra pкdоyatiryкda ya Оnstоtыta tamkirina doxtiraye dewletкda kar dike. Heta sala 1989-a ew Оnstоtыt teslоmо Moskovayк dibы, ы doxtir-kыrsantкd wк ji hemы komarк sovкtyкye berк bыn, ewк bona wana lкksоya dixandin, sкmоnar derbaz dikirin:wanara gotо tistк zanyaryкye teze sirobikira, razо kira. Ber зavк mene ew name, ku ewк ji bajarк basqe-basqe ji kыrsantкd xweye rыs, ыkrayоn, gurc, qazax, yakыt, kurd, ermenо ы yкd din stendine. Hemu namada rкzкd wa henк: “…Em ji we zef razоne, dersbкja meye hizkirо…”

Sala 1978-a Оnstоtыtкda konkыrsa (leca) lкktora (dersbкja) elamkiribыn. Saya aqil, merоfet ы xоretbыna wк — ewк bi navк “Lкktora here bas”, hate rewakirinк. Ji dersa ы semоnarк wк, sixкma, albomкd ku ewк hazirkiribыn, pir razо mabыn.

Firоca Hecо usa jо nexwesxanкda kar dikir .
Firоce lкksyкd xwe hazir dikirin, gotarкnкn yк zanоyarоyк dinivоsоn, rojnama “Rya teze”-da gotarкn wк derheqa nexwesоyкd zarada dihatine wesanк, bi xwe di radоoya kurdоda mijыlо bi tкma doxtirоyк derbas dikirin, mala xweda mecal sazdikirin, wekо Sekroyк zeva dоsкrtasya xweye kandоdatyк, pasк ya doktoryк hazirke,ewк sк kurк xwe mezin dikirin, pкra jо оntamкd aspоrantyк bi qоmetкd bilindva didan, dоsкrtasya (tкza) xwe dinivоsо… Jкra pir зetin bы. Lк ewк зetinayо altkirin ы sala 1974-a dоsкrtasya xwe bi tкma kardоyologоyк bi serfinyazо ы yekdengо xweykir ы bы doktira doxtirоyк.

Sala 1980-о Frоca Hecо navк Dosentоyк sitend. Rкfкrata wкda, ku rкktorata Оnstоtыtк hazir kiribы, hatibы nivоsarк, wekо “Karк xweda ji sala 1966-a Frоca Cewarо xwe daye kivsк зawa pкsekzana bi dereca bilind, helal. Ew ser dereca zanyarо-metodyкye wedк nihaye bilind doxtir-kыrsantara dersa dixыne,sкmоnar ы dersкn praktоk derbas dike… Ew komekdarоke qenckirin-sewirdarоyкye mezin dide parкd komarкye saxlemоxweykirinк”.

62 pirtыk ы gotarкn Frоca Cewarо yк zanyarоyк hene. , ji wan 25 gotar di salкd basqe-basqe li Moskovayк зap bыne. Berhemкn wк bыnк qinyatкn lazim ser textкd doxtirкn zaraye kardоyolog ы ne tenк kardоolog..

Lк ewк зendik-зend daklad li Yкrкvanк ы Moskovayк di Konfкransкd doxtirкd zarada xwendine, зendik зend cara dк ы bavк zarкn nexwes derк mala wк xistine: “Doxtir, bibaxsоne, -gotine,- kerema xwe teselоya zarк bike”. Зendik-зend cara, heta sevк jо, gazо nexwesxana kirine- bona sewirdarya, ku komekк bоde nexwesк giran. Зendik зend cara doxtirк ermenо bona xatirк nav ы hurmeta Firоca Hecо nexwesкn kurd — zar bыya, yan mezin — pir pak nihкrоne, gыhdarya wane mexsыs ser wan nexwesa hebыye…

Havоna jо, wexta mala wan diзы gundк malbeta Sekroyк Xudo — Elegezк havоngк, ji gundк cоnare kurmanc: dк ы bavк zarк nexwes zarк xwe danоne cem Firоcк, digotin: “Frоca me hatоye”…

Frоca Cewarо xwe nedihкvisand Timк xwe nexwesara digоhand. Ы hertim, hercar bi zanebыnкn xweye pir kыrva, bi merоfet, merivatоya xweye bкhesabva ewк pirsк зetin safо dikir, alо nexwesa dikir, qenc dikir

Hezar mixabin, ewк tek-tenк alо xwe nekir, 17-к meha noyabirк (mijdarк) sala 1993-a , wede zыtir, 61 salоya xweda, ew xatirк xwe ji vк cоhana ronik heta-hetayк xwest ы зы ax ы berк sar..

Frоca Cewarо, sitыneke zкrоn bы gelк xweye hizkirоra, dк ы bavк xwe Hecоyк Cindо ы Zeyneva Оvora, malxwe xwe — Sekroyк Mihoyоra, zarк xwera, nevоyкn xwera, xыskara. Ew kubarоya xыskкn xwe bы.


Frоca Hecо Cewarо, xыska mine rehmetо, xanim-xatыneke kurmancоyк bы: aqil, merоfet, xоret, nazik, pir maqыl, kinкzeke sewat, jinanо, kevanоke erhede- xas xatыneke gotina we.

FIRОCКRA

(baltыza minra)

Xas –xatыnк mоnanо te-

Rema Xwedкva perwede

Terbe-tore, temiz, delal,

Maqыl, kinкz, heyf ы helal,

Are-are tкne dinya bed ы beter,

Fкl ы finyaz…

Vо teherо berо wede

Guleke nыr sax vedide,

Nermik, nazik disivsive,

Sexte dide ser ы dive…

Fкrоkк Ыsiv

18.11.1993

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top
Translate »