Литература

EZ U KURDISTAN

EZ U KURDISTAN K U R D Ы K U R D I S T A N
Kurd: — Bкje, dayк, bкje:
Emrк me dirкje?
Yan jо riya me mije
Ы qedera me qirкje?..

Kurdistan: — Kurк minо bк sitar,
Dijmin bыye gurк har!
Nahкle ez bibim serbest…
Min qeyd kirine bi зar-dest.

Kurd: — Bкje, dayka min a hкsоrо:
Heger bibim зiya ы gelо —
Wк bк girtin riya gura,
Wekо qut bikо wan zincоra?!

Kurdistan: — Ezоzк minо bк оlac,
Rewir li ser me bыye tac!
Ew ku berde «teyrкn» jehrо,
Зiyayк jо bibin ji min kыvо!..

Kurd: — Bкje, dayka min a delal,
Wekо bibim sыr-mertal,
Ezк danim li ber te зok,
Ew nemerdкn bыne kok?..

Kurdistan: — Cegerк minо bк guman,
Ew kafirкn bк оman,
Wк min bikin ji te re «zоndan»!
Ji te hisret bikin av ы nan.

Kurd: — Dayka min a nivоskan,
Wekо bibim ez Tofan —
Wк paqis be ev Erdan
Ji wan qirкj ы gemaran?

Kurdistan: — Delalк minо bк yazо,
Tofan nikare ji qirnо!
Wк min bikin ji te re zinar,
Bкqudыm bikin ы bavкjin kendal.

Kurd: — Dayka min a зevhкsir.
Wekо bibim ez Agir —
Wк ji min birevin wek cin,
Yan jо dоsa natirsin?!

Kurdistan: — Berxк minо bк aqil,
Ew ku bixwazin bi dil,
Wк ji te vemirоnin qewat
Ы te bavкjin Firat.

Kurd: — Dayka min a birоndar,
Bкje min tu оcar:
Ez ku bibim ji te re derman,
Wк derbas bin ew кs ы jan?

Kurdistan: — Qudыmк minо bк pist,
Wana kal ы bavкn te kust!
Nabо tucar tu derman,
Heta sehоd dibin ji te biran.

Kurd: — Dayк, зi bikim, bкje min?..
Зawa serkevim himberо dijmin?!
Зawa zelal bikim ev Ezman?..
Зawa aza kim Kurdistan???

Kurdistan: — Ji birayк xwe re bibe bira,
Hыn gisk Yek bin dijо gura!..
Wekо Serbestiyк bоnin ji min re,
Ы ji min dыr bixin van Kafira!..

Salоkoyк Bкkes
b. Tibоlоsк
12.02.1993

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top
Translate »