О нас

MATEMATIKE EYAN, profesor Feyzoye Egit

Sala 1966-a bы. Zanоngeha Yкrкvanкye dewletкda bes bela bы, wekо civanekо kurd, ku besa matкmatоkayкda dixыne, оntamк du kыrsa bi hevra bi qоmetкn lape bilind daye ы ji kыrsa (sala xwendinк) 3-a derbazо kыrsa 5-a bыye. Ew civanк kurd Feyzoyк Egоt Semoyо ( Samoyan) bы.Feyzoyк Egоt ji dоya xwe bыye sala 1945-a, li gundк kurda Baysiz ( li navзa Ermeоnstanк ya Talоnк). Pasк malкva diзine gundк Horomк ( li navзa Artоkк). Li wir sala 1963-a Feyzoyк Egоt dibistanк kuta dike ы hema wк salк jо tк qebыlkirinк besa fоzоk-matкmatоkayк ya Zanоngeha Yкrкvanкye dewletк, kоjan bi dоploma sor, serfinyazо зar salada (dewsa pкnca) — sala 1967 kuta dike ы wek aspоrant li Ыnоvкrsоtкta (Zanоngeha) Lкnоngradкda ( Sank Pкtкrbыrg) tк qebыl kirinк.

Pey kutakirina aspоrantыrayк li bajarк Sank Pкtкrbыrgк, sala 1971-к, tкza xweye doktorоyк xwey dike ы 26 salоya xweda dibe doktorк (kandоdat) ulmed fоzоk-matкmatоkayк. Feyzoyк Egоt 22 sala оnstоtыta matкmatоkayк ya Akadкmоya zanyarоyкye Ermenоstanкda ы pкra jо wek lкktor ( dersbкj) li Zanоngeha Yкrкvanкda kar dike. Sala 1983-a dоsa bajarк Lкnоngradкda Feyzoyк Egоt tкza xweye doktorоyк (ya dereca duda) xwey dike ы hema wк salк jо navк profкsorоyк distоne. Feyzoyк Egоt ji sala 1993-a зawa serokк para matкmatоkayк li Zanоngeha bajarк Biryanskкda (Rыsоya), ku nкzоkо Moskovayкye, kar dike.

Feyzoyк Egоt akadкmоkк Akadкmоya Rыsyayкye ulmкd tebyetzanоyкye. Profesor Feyzoyк Egоt xudanк ji sedо zкdetir lкkolоnane, ku welatкd basqe-basqeda hatine wesanк, ew usa jо, bona ku bi dakladava pкsda bк, ji alоyк Ыnоvкrsоtкtкn (Zanоngehкn) welatкn Almanyayк, Svкdоyayк, Norvкgyayк, Оtalyayк, Vкngryayк hatоye teglоfkirinк . Bi serokatоya wо 15 kandоdat ы doktorк zanyarоyк pкsda hatine, ku naka di Ermenоstanк ы Rыsyayк kar dikin. Feyzoyк Egоt hesab dibe endamк hevaltya Amкrоkayкye matкmatоka. Ewо navк Karkirк mekteba bilinde emekdar li Rыsyayк sitendоye. Rкdaktorк kovara “Vкstnоk”-e ya zanоngeha Biryanskкye dewletк.

Bona karк xweyо pirqоmet ы nehкwisandо di dereca matematоkayкye pir cara bi hurmetnamкn Akadкmоya Rыsyayкye zanyarоyк, wezоreta xwendinкye Rыsyayк ы serwкrtоya bajarк Biryanskкva hatоye rewakirinк. Feyzoyк Egоt zevayк Hecоyк Cindоye. Kevanya wо Naza Hecо Cewarо jо matкmatоke, ewк kolкceke Yкrкvanкda, lк pasк zanоngeha Bryanskкda зawa dersbкj kar kirоye. Kur ы keзa Feyzoyк Egоt –Romo ы Sonк dibistanк bi mкdala zкrrva kuta kirine, xwendina xweye bilind bi dоplomкn sorva xilaz kirine ы naka herdu jо doktorin: Romo doktorк fоzоk-matкmatоkayкye, lк Sonк doktora doxtirоyкye . Profкsor Feyzoyк Egоt mirovekо paqоj ы helale, pir karк xwe hiz dike, pir karkire, maqыl, xоret ы welatparкze. Xwestina wо heye bi mкvanо here Kurdistana xwe, lкksоya bixыne, rastо civanкn bi merоfet bк ы kкrо wana bк. Divк : “ Ezк pir kкfxwes bыma, wekо min зend aspоrant, zanyaren kurd di dereca matкmatоkayк hazirkira ji bo zanоngehкn Kurdistanк.

Frоda Hecо Cewarо

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Популярное

To Top
Translate »