О нас

Шейх Фето

Шейх Фето23 meha H’ezоranк, saloneke bedew da, li bajarк Bilifкldк qerebalix bы. Dengк mыzоka K’ur’dо dihat, dоlan dik’isiya, Ezdо li her derк hatibыn, k’кf, esq ы sayо bы. Wк r’ojк oldarekо кzdо yк naskirо, qewilbкj ы zanekо ulmк кzdiyatyк sкx Fetoyк sкx K’amil — 60 saliya r’oja ji dayikbыna xwe derbas dikir. Pismam, nas, dost, mirоdк malbeta wan jо кzdiyкn Soviyкta berк, ji Bakыr, Basыr ы Basыra R’ojava, ku niha li gelek welatк Кwropayк dijоn, ji bo pоrozkirina 60 saliya sкx hatibыn, ew pоroz dikirin, ji wо r’a e’mrк dirкj dixwastin ы k’кf dikirin. Sкx Feto sala 1947-a li gunde Qundexsazк, navзa Elegezк, k’omara Ermenоstanк li malbeteke dоndarо wк hicrerayк da bi nav ы deng ji dayоk bы ye.

Ew sкxк Sкxыbekirane. Bi gotina gotya, k’oka malbeta wan digihоje Sexmirzaya. Ji pey fermana кla Anqosiya r’a ew jо berк xwe didine welatк Serhedк. Ы ji pey r’ev ы beza riya dirкj r’a nоvк sedsala 19-an tкn digihоjin
кzdiyкn p’ala з’iyayк Elegezк ы gundк mala Kok-axa: Mоreka jкrоn da cо dibin. Pasк kalkк wо sкx H’emze mala xwe destguhastо gunde Qundexsazк (niha wо gundо r’a dibкjin R’IYA T’EZE) dike.

Bi bоranоna mezina sкx H’emze bi serк xwe mektebeke zargotina miletiyк ы ayna dоnк кzdiya bы ye. H’eta niha jо tistк ecкb derheqa zanebыn ы kiryametкn wо da li nav кzdiyкn wк deverк da tкn bоranоn. Sкx H’emze bi kulik ы xerqe bы ye. Pкnc lawк sкx H’emze hebыn: sкx Elо, sкx Efendо, sкx Sehоd, sкx Оslam ы sкx K’amil…

Her pкnc bira jо xwendina wane k’ыr t’unebы lк bawarkо her yek professorekо zargorinc bы. Ew mekteba sкx H’emze derbas bыbыn. Dema li nav civakк da rыdinistin meriv heyar dima ji kurmanciya wane xwes, serhatо ы з’оr’okк wane bi naver’oka k’ur, qewil u beyt’к ola кzdоtiyк bibihоsta. Ew hostк axaftinк bыn.

Sкx Elо, sкx Efendо ы sкx Sehоd dawiya salкn sоyо destguhastо bajarк T’ilbоsк bыbыn lк her du birayкn з’ыk li gund man… Dijwar кzdоk bajarк T’ilbоsк da hebыya ku ew nas nekirana. Nav ы dengк wan her cоya bela bыbы.
Niha ew malbet bыye heta 40-50 malan… Le sed heyf, wan da yкn wek kal-bavкn xwe zane p’ir hindikin. Yek ji wan jо sкx Feto ye.

Sкx Feto lawк sкx K’amil e. Ewо xwendina xwe mekteba gund da hilda ye. Le mekteba wо ya esli, dersdarкn wо bavк wо ы apк wо bыn. Ew xortaniya xwe da diзe bajarк T’ilbоsк. Li wir cо dibe ы зawa oldarekо zane li nav кzdiyan tк naskirin. Eva devedevо deh sala ye ku Almanyayк dijо… Pesewityк civaka xwe ye. T’im sоn ы saya da hazire. Dost ы xкrxwazк Mala Ezdiyane. Зalakiyкn malк da t’imк hazir dibe. Зi dik’eve ser milк wо seva malк dike.

Em, wek bernema MALA EZDIYAN, 60 salya ji dayikbыna wо pоroz dikin ы ji wо r’a emrк dirкj dixwazin.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Популярное

To Top
Translate »